Bezdrát pro velkého bratra - 2

Velká Británie je světovou velmocí „velkého bratra“: odhady udávají bezmála 16 milionů soukromě provozovaných bezpečnostních kamer (v průměru připadá jedna kamera na pět Britů). ...

Bezdrát pro velkého bratra


Propojené město budoucnosti

V situaci, kdy se komerční poskytovatelé konektivity soustředí v první řadě na pokrytí nákladů či maximalizaci zisku z existující, často již z dnešního pohledu nevyhovující infrastruktury, je nasazení modernějších pozemních či bezdrátových řešení často odkládáno. Nejmodernější infrastruktura pro koncová připojení se tak dnes nachází paradoxně u menších regionálních či lokálních poskytovatelů, případně ji budují správci nemovitostí (výtečným příkladem jsou v tomto směru aktivity 802.CZ či datová infrastruktura v novostavbách).

Za této situace je logické, že se o případnou podporu budování rychlé páteřní i koncové infrastruktury zajímají místní či městská zastupitelstva – jak pro vlastní potřebu propojení městské infrastruktury, nemocnic, škol a dalších zařízení, tak pro poteciální využití občany. Přístup k rychlejšímu internetu spolu s možností snadnější komunikace s magistrátem může ve střednědobém horizontu pro město znamenat výraznou konkurenční výhodu v mnoha oblastech, počínaje výhodami pro školství, přes sociální služby a podporu rekvalifikace až po podporu podnikání či práce z domova.

Budování metropolitních sítí ale může, podobně jako tomu bylo u poněkud naivního pražského projektu „Internet zadarmo“, narazit na zákonné bariéry či v případě snahy využít evropské peníze na problém neslučitelné veřejné podpory. Základní návod, jak se těchto konfliktů vyvarovat, nabízí například publikace „2010 širokopásmové město“, kterou vydalo CISCO (jsou v ní také uvedeny případové studie projektů realizovaných v některých českých městech). Zejména v oblastech, kde je telekomunikační infrastruktura nedostatečně vyvinuta, nebo v případech, kdy se projekt zaměřuje na zjevnou mezeru na trhu, je obvykle možné na prostředky EU při budování „otevřené“ metropolitní sítě dosáhnout.
Komentáře