Bezdrát pro velkého bratra - 4

Velká Británie je světovou velmocí „velkého bratra“: odhady udávají bezmála 16 milionů soukromě provozovaných bezpečnostních kamer (v průměru připadá jedna kamera na pět Britů). ...

Bezdrát pro velkého bratra


Příklady z domova

Mezi projekty metropolitních sítí patří v Česku například:

GIS – geografický informační systém metropolitní sítě města Plzně (MISNET) sloužící institucím veřejné správy a samosprávy a zčásti též veřejnosti. V Plzni byly také realizovány projekty připojení základních škol a městského informačního systému pro veřejnost.

Intranet nemocnic královéhradeckého kraje, jehož součástí jsou rychlé nemocniční páteřní sítě a návazná Wi-Fi infrastruktura pokrývající nemocniční areály.

Metropolitní síť a portál města Pelhřimov, orientovaná zejména vůči obyvatelům a návštěvníkům.

Informační systém pro komunikaci občana s úřadem (eSMO) v Ostravě umožňující například vyřizování agendy v souvislosti se ztrátou OP, úmrtím, svatbou, vystavením pasu či registrací psa, a městský dopravní kamerový systém.
Komentáře