Bezkontaktní maloobchod

Rychlé zavedení označování zboží bezkontaktními čipy místo čárového kódu patří mezi hlavní priority pro většinu řetězců supermarketů, potravinářských společností a dodavatele logistických služeb oslovených v rámci výzkumu společnosti LogicaCMG v pěti západoevropských zemích.

Bezkontaktní maloobchod


Bezkontaktní čipy (technologie RFID) umožňují elektronicky identifikovat produkt a sledovat jeho pohyb, bez časového zpoždění a lidské intervence. Řešení se skládá z označovacího čipu opatřeného malou anténkou a čtečky. Informace, které jsou na čipu uloženy, mohou být přeneseny ke čtečce na vzdálenost několika metrů. Čtečky proto bývají rozmístěny v celém areále supermarketu, skladu atd., aby pohyb zboží mohl být plynule sledován.

Polovina dotázaných společností plánuje uskutečnění zkušebních projektů ještě letos (nebo jsou takové projekty již realizovány) a většina z nich počítá s plným komerčním využitím nové technologie do tří let. Jedním z výsledků studie je prognóza, že většina velkých společností nezačne reálně označovat zboží bezkontaktními čipy před rokem 2008. Do té doby totiž mají být realizovány velké průlomové projekty (Tesco ve Velké Británii a Metro v Německu) a také mají klesnout ceny zařízení. V první fázi se proto většina komerčních aktivit bude soustředit na označování palet, přepravek, kontejnerů a podobných velkých vratných obalů.

Zavedení bezkontaktních čipů bude vyžadovat poměrně hluboké změny v procesech a informační infrastruktuře. Náklady na označení jedné přepravky tak budou činit řádově 50 eurocentů, zatímco přepravní náklady se mají snížit o 8,5 %. Odhadovaná návratnost investice do první fáze zavádění bezkontaktních čipů tak bude činit 2-3 roky.

Většina společností, které se již zabývají zaváděním bezkontaktních čipů, upřednostňuje standard výměny dat EPC a frekvenci UHF.

Studie společnosti LogicaCMG zároveň upozorňuje, že k úspěšnému zavádění označovacích bezkontaktních čipů bude zapotřebí vyřešit ještě několik záležitostí.
1. Standard EPC a odpovídající technologie ještě nejsou plně připraveny.
2. Současná evropská legislativa o využívání frekvence UHF je příliš omezující.
3. Dosud nejsou k dispozici softwarové systémy, které by dokázaly bezkontaktní čipy integrovat do dosavadní IT infrastruktury, respektive tyto systémy nejsou k dispozici v komerčně použitelné podobě.
Lze ovšem předpokládat, že všechny tři tyto záležitosti budou vyřešeny ještě během letošního roku. Zároveň je možné očekávat postupný pokles cen zařízení.

Komentáře