Bilion dolarů v nanotechnologiích: Průmyslové odvětví vznikne do 5 let

Nástup nanotechnologií na trh je provázen snahou výrobců minimalizovat riziko. Probíhá proto především pomalé vylepšování dobře zaběhnutých výrobků: Odolné nátěry nebo textilie odpuzující nečistoty nevyvolávají ve spotřebitelích pocit převratných novinek, před kterými by se měli mít na pozoru.

Bilion dolarů v nanotechnologiích:  Průmyslové odvětví vznikne do 5 let


V souvislosti s rostoucí popularitou nanotechnologií se stále častěji setkáváme s odhady velikosti trhu, který vznikne přechodem od laboratorních výzkumů k průmyslové výrobě. Mezi nejcitovanější patří optimistická prognóza od National Nanotechnology Initiative (NNI, http://www.nano.gov).
NNI funguje jako zastřešující organizace, jejímž úkolem je koordinace nanotechnologického výzkumu financovaného americkou administrativou. Právě zveřejněná studie NNI říká: "Odhadujeme, že za 10 až 15 let roční objem světové průmyslové produkce v nanotechnologických odvětvích přesáhne bilión dolarů, čemuž budou odpovídat zhruba dva milióny pracovníků v sektoru." (Podrobnosti viz http://www.nano.gov/html/res/IntlFundingRoco.htm.)

Jaká je situace v současnosti? Spíše než jako jediné průmyslové odvětví vnímáme nanotechnologie jako poněkud nesourodou sbírku technik a výrobních postupů, jejichž jediným společným znakem je často možnost prohlásit, že se zabývají detaily v řádu nanometrů. Nástup nanotechnologií na trh je provázen snahou výrobců minimalizovat riziko. Probíhá proto především pomalé vylepšování dobře zaběhnutých výrobků: Odolné nátěry nebo textilie odpuzující nečistoty nevyvolávají ve spotřebitelích pocit převratných novinek, před kterými by se měli mít na pozoru.
Opatrný přístup pravděpodobně ještě nějakou dobu přetrvá. Analytik Lawrence Gasman se zamýšlí nad vhodnou krátkodobou strategií pro investory: "Pohled na současné aktivity naznačuje, že výnosy z nanotechnologického průmyslu budou pocházet z relativně úzce vymezené skupiny aplikací." V letech 2004 až 2006 mají perspektivu především výrobní postupy uvedené v tabulce.

Vzorem jsou polovodiče

Komerční budoucnost nanotechnologie se podle Gasmana může vyvíjet dvěma směry. Jedna varianta počítá s tím, že nanotechnologie zůstane specializací a rozvinutím jednotlivých již zavedených průmyslových odvětví. Druhá možnost předpokládá vznik samostatného nanotechnologického průmyslu, což by umožnilo přesněji předvídat ekonomické dopady těchto změn - především na základě analogií s polovodičovým průmyslem. "Stejně jako u vznikajícího nanotechnologického průmyslu, produkty polovodičové výroby nalézají uplatnění v mnoha různých oblastech včetně výpočetní techniky, telekomunikací, spotřební elektroniky, letectví, automobilového průmyslu atd.," uvádí Gasmanova analýza.

Rozhodujícím faktorem pro volbu jedné nebo druhé cesty rozvoje nanotechnologií se zdá být otázka, zda se podaří ustavit nějakou spojovací základnu, která by přispěla k definici odvětví (podrobnosti viz např. studie "Can Nano Create New Markets?", http://www.nanomarkets.net/white_papers.htm). Mohl by se jím stát nejnižší článek dodavatelského řetězce v podobě první generace nanofirem, které se dnes zaměřují na výrobu surových nanomateriálů (fullerenů, nanotrubiček) a nástrojů pro manipulaci na molekulární úrovni (skenovací mikroskopy, litografické přístroje).
Podle renomovaného publicisty Howarda Lovyho už na toto vlastní "ustavení oboru" čeká rizikový kapitál, jehož vlastníci se ještě vzpamatovávají ze ztrát způsobených splasknutím bubliny internetové ekonomiky. Chystají se investovat až do firem na vyšších pozicích dodavatelského řetězce, které budou schopny přijít na trh s opravdu inovativními výrobky.
Za 3 až 5 let bychom se tak mohli dočkat skutečné exploze nanotechnologických aplikací.

Perspektivní nanotechnologie

Výrobní postupy, které se mají uplatnit už v příštích 2 letech
Sektor/Příklady produktů
Počítače a komunikace: Nanotechnologicky zdokonalené disky a paměti, vylepšené displeje, elektronický papír, kopírky a tiskárny. Senzory pro monitorovací a bezpečnostní systémy.
Stavební materiály: Nepoškrábatelné ošetření povrchu staveb a nábytku; samočistící okna
Vojenství a letectví: Odolné materiály a nátěry. Senzory.
Chemie: Zdokonalené katalyzátory a aditiva (přídatné látky).
Farmaceutika a zdravotnictví: Cílenější a specifičtější farmaceutické a kosmetické přípravky. Nanobiotechnologie.
Energetika: Filtry, aditiva a katalyzátory pro uhlovodíková paliva. Fotovoltaika.
Zdroj: Analýza Lawrence Gasmana "What Will the Future Nanotech Industry Look Like?", http://www.nanomarkets.net/white_papers.htm

Komentáře