Billing

Billing


Systém pro zpoplatňování služeb zákazníkům na základě jejich sledování jejich užívání. Tento systém může být propojen na automatizované sledování užívání služeb a poskytuje podklady pro vyúčtování poskytnutých služeb.

Komentáře