BPO (Business Process Outsourcing)

Přenechání realizace určitého procesu třetí straně za zpoplatnění pomocí definované metriky. V případě IT systému jde zejména o některé automatizované administrativní procesy - např. zasílání faktur zákazníkům.

BPO (Business Process Outsourcing)


Přenechání realizace určitého procesu třetí straně za zpoplatnění pomocí definované metriky. V případě IT systému jde zejména o některé automatizované administrativní procesy - např. zasílání faktur zákazníkům.

Realizace BPO vždy vyžaduje silnou IT podporu a propojení mezi realizátorem BPO a původní organizací pro zajištění hladkého propojení se zbytkem interních procesů (např. při outsourcingu výrobních procesů).

Komentáře