Britové by se kvůli mobilům vzdali čokolády, alkoholu i sexu

Více než čtyři z pěti Britů by raději nejedli čokoládu, abstinovali a vystříhali se sexuálních radovánek. Jen jim neberte mobilní telefon. To by byli zlí!

Britové by se kvůli mobilům vzdali čokolády, alkoholu i sexu


Podle nedávného průzkumu společnosti Lumison by se 62 % uživatelů mobilních telefonů vzdalo raději čokolády, než svého kapesního miláčka. 23 % by se pro svůj mobil vzdala alkoholu a celých 8 % je ochotných pro mobil obětovat i sex. Tři čtvrtiny Britů by bez mobilu nevydržela ani den.

„Britové jsou vysoce závislí na technologii, aby mohli zůstat v kontaktu s přáteli, kolegy, kontakty a obchodními partnery," konstatuje CEO společnosti Lumison Aydin Kurt-Elli.

Z výzkumu vyplynula i jasná převaha e-mailu nad klasickou papírovou poštou. Celých 62 % přiznalo, že neposlali klasický dopis již minimálně měsíc. U 19 % je tato doba ještě mnohem delší - služeb klasické pošty pro poslání dopisu nevyužili již déle než půl dekády!

„Existuje spousta cest, jimiž chtějí být lidé kontaktování a sami touží oslovovat jiné. Naším úkolem je tyto komunikační kanály propojit, neboť zmeškané hovory a nepřečtené e-maily mohou znamenat ušlé zisky v podobě promarněných příležitostí," dodal Kurt-Elli.

 

Komentáře