Campaign Management

Systémy pro správu, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní společností. Využívání CM systémů umožňuje zefektivnění zejména přímých (direct marketingových) komunikačních aktivit jejich lepším zacílením. Campaign Management využívá výstupů analytické části CRM.

Campaign Management


Systémy pro správu, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní společností. Využívání CM systémů umožňuje zefektivnění zejména přímých (direct marketingových) komunikačních aktivit jejich lepším zacílením. Campaign Management využívá výstupů analytické části CRM.

Komentáře