Část urychlovače CERNu je vychlazena a šla by spustit

Již 1/8 plánovaného velkého částicového urychlovače budovaného ve švýcarském CERNu je vychlazena na provozní teplotu pod 2 K a teoreticky by ji bylo možno spustit...

Část urychlovače CERNu je vychlazena a šla by spustit


Již 1/8 plánovaného velkého částicového urychlovače budovaného ve švýcarském CERNu je vychlazena na provozní teplotu pod 2 K a teoreticky by ji bylo možno spustit...

Provozní teplota „hotových“ sektorů 7 a 8, které dohromady představují 1/8 urychlovače, dosáhla požadovaných méně než 2 K. Oproti jiným experimentů není na první pohled 2 K nijak závratný chlad, je ale třeba si uvědomit, že teploty nebylo dosaženo v laboratorní aparatuře, ale v obrovském prostoru o délce 3,3 kilometrů.
Postupováno bylo v několika krocích, v prvním byl prostor vychlazen kapalným dusíkem (1 200 tun). Přitom došlo k řadě mechanických deformací aparatur/přístrojů, které musely být přizpůsobeny nové teplotě.
Ve druhé fázi byly nasazeny „ledničky“ s kapalným héliem (celkem 30 tun), které snížily teplotu na 4,5 K. Ve třetí fázi bylo k ochlazení použito snížení tlaku na 15 milibarů. Teplota magnetu i kapalného hélia se tak snížila na 1,9 K (to už hélium vykazuje supratekutost a bez viskozity je tedy ideálním chladícím médiem). Přitom samozřejmě docházelo k odlaďování celého systému/regulačních mechanismů, aby dosažená teplota byla stabilně udržovatelná.

Zdroj: CERN Bulletin

Komentáře