Členství v EU přinese IT trhům 10 nových členských zemí 27 miliard dolarů

IT trhy deseti zemí střední a východní Evropy, které se staly členy EU v roce 2004, porostou v dohledné budoucnosti rychlým tempem. Zásadní roli přitom sehraje členství v Evropské unii. Podle nejnovější studie IDC zvýší přímé a nepřímé zdroje financování v období 2004–2013 průměrné roční výdaje na IT o více než 2,2 %.

Členství v EU přinese IT trhům 10 nových členských zemí 27 miliard dolarů


IT trhy deseti zemí střední a východní Evropy, které se staly členy EU v roce 2004, porostou v dohledné budoucnosti rychlým tempem. Zásadní roli přitom sehraje členství v Evropské unii. Podle nejnovější studie IDC zvýší přímé a nepřímé zdroje financování v období 2004-2013 průměrné roční výdaje na IT o více než 2,2 %.

To představuje dodatečných 27,6 miliardy USD na modernizaci infrastruktury, investice do softwarového vybavení a využití IT služeb, které by jinak nebyly k dispozici. Jenom v České republice se jedná navíc o 4,4 miliardy USD. Studie IDC EU Enlargement: Understanding the Impact on ICT Markets in the New Member States analyzuje dopady rozšíření EU na trhy informačních technologií a telekomunikací v deseti zemích, které do EU vstoupily v roce 2004.

Dopad zvýšení výdajů na IT se bude lišit v jednotlivých zemí s ohledem na různou úroveň podnikatelského prostředí, stupeň rozvoje IT a výši přímých zahraničních investic,“ uvedl Steven Frantzen, generální ředitel společnosti IDC CEMA a ředitel výzkumu trhu v regionu EMEA. "Aby podpořili investice a obecný rozvoj IT, musí dodavatelé informačních technologií pochopit procesy, kterými jsou přímo alokovány finanční prostředky a také sledovat různé legislativní a reformní iniciativy, které často staví na IT řešení.

Podle IDC tvoří regulatorní požadavky významný faktor růstu IT trhů a jeho dopad bývá často podceňován. Evropská unie přijala mnoho různých opatření, kde je pro zajištění souladu nezbytné nasazení informačních technologií - od mnohokrát diskutované regulace telekomunikačního trhu a ochrany osobních údajů po méně frekventovanou problematiku digitálního podpisu či celní správy.

Komentáře