Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment (CFPR)

Metodický postup a systémy zejména v rámci SCM řešení, umožňující sdílení marketingových a výrobních informací pro optimalizaci plánování kapacit v rámci celého odběratelsko-dodavatelského řetězce.

Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment (CFPR)


Metodický postup a systémy zejména v rámci SCM řešení, umožňující sdílení marketingových a výrobních informací pro optimalizaci plánování kapacit v rámci celého odběratelsko-dodavatelského řetězce.

Komentáře