Competitive Intelligence Systems (CIS)

Zpravodajské systémy pro sběr, analýzu, archivaci informací o činnosti konkurence. CIS systémy jsou součástí marketingových informačních systémů.

Competitive Intelligence Systems (CIS)


Zpravodajské systémy pro sběr, analýzu, archivaci informací o činnosti konkurence. CIS systémy jsou součástí marketingových informačních systémů.

Komentáře