Customer Value Management (CVM)

Analytický systém pro hodnocení zákazníka pro společnost vypočítáním jeho finančního přínosu (ziskovosti). Tento postup je založen na segmentaci, scoringu a dalších metodách. CVM je extenze nebo spíše zapouzdření analytické části CRM.

Customer Value Management (CVM)


Analytický systém pro hodnocení zákazníka pro společnost vypočítáním jeho finančního přínosu (ziskovosti). Tento postup je založen na segmentaci, scoringu a dalších metodách. CVM je extenze nebo spíše zapouzdření analytické části CRM.

Komentáře