Data mart

Data mart


Forma datových skladů, která má vymezenou oblast použití danou účelem nebo skupinou uživatelů. Data mart je často také mezikrokem při vytváření centrálních datových skladů.

Komentáře