Data mining

Data mining


Většinou interaktivní práce nad agregovanými daty (analyzovanými), která pocházejí z jednoho nebo více podnikových systémů umožňující odhalit nestandardní souvislosti, naznačující nějaké symptomy chování trhu, organizace, technologických systémů atd. Data miningové systémy mohou být vizuální nebo dotazově orientované.

Komentáře