Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS)


Označení pro software pro podporu rozhodování, poskytující souhrnné informace z provozních systémů, umožňující kvalifikovanější rozhodnutí řídících nebo odborných složek organizace.

Komentáře