Document Imaging System

Document Imaging System


Slouží pro digitalizaci, archivaci a správu dokumentů, které obsahují jak hardwarové, tak softwarové prvky. Document Imaging systémy jsou součástí Document Management systémů nebo jsou na ně napojeny.

Komentáře