Electronic Data Interchange (EDI)

Standard definující rámec zaručené elektronické výměny dat mezi podniky, který se využívá pro elektronické propojení firem a zasílání např.objednávek, faktur apod. Tento přenos je realizován přes specializovaného poskytovatele služeb EDI operátora, který zaručuje spolehlivost přenosu, integritu a důvěryhodnost zapojených stran.

Electronic Data Interchange (EDI)


Standard definující rámec zaručené elektronické výměny dat mezi podniky, který se využívá pro elektronické propojení firem a zasílání např.objednávek, faktur apod. Tento přenos je realizován přes specializovaného poskytovatele služeb EDI operátora, který zaručuje spolehlivost přenosu, integritu a důvěryhodnost zapojených stran.

Komentáře