Elektronické kolaborační systémy

Aplikace určené pro týmovou spolupráci jako například elektronické meeting systémy, podpora telecommutingu atd.

Elektronické kolaborační systémy


Aplikace určené pro týmovou spolupráci jako například elektronické meeting systémy, podpora telecommutingu atd.

Komentáře