Energetická náročnost IT a přístup firem

Energetická náročnost IT a přístup firem


Ekologické chování firem se stává klíčovou součástí celkové společenské odpovědnosti firem. Z odpovědí top manažerů, kteří se zúčastnili průzkumu společnosti Fujitsu Siemens Computers je zřejmé, že si to uvědomují. Informační technologie však zatím nevnímají jako oblast možných úspor. Průzkum Fujitsu Siemens Computers mapuje ekologické chování firem i osobní přístup respondentů k ekologii.

„Je to paradox: Informační technologie, které jsou považovány za špičku technického pokroku, jsou z pohledu energetické náročnosti zároveň polem neoraným,“ uvedl Tomáš Rutrle, generální ředitel Fujitsu Siemens Computers, ČR. „Osobní počítače, monitory, tiskárny a další zařízení, a ani firemní servery nejsou považovány za takové žrouty energie, aby se vyplatilo přemýšlet nad možnými úsporami. Ale například u serveru trvá pouze tři roky, než včetně chlazení spotřebuje tolik proudu, co sám stál.“

Co se osobního přístupu týče, postoje manažerů se jen málo liší od postojů kontrolní skupiny, jíž byli návštěvníci serveru iDnes. Za pozornost stojí, že manažeři příznivěji hodnotí vývoj stavu životního prostředí v Česku nebo že projevují menší nadšení nad záměrem postavit v Česku další jadernou elektrárnu. To platí zejména o IT manažerech, kteří se, jak průzkum také ukázal, energetickou náročností počítačových technologií příliš nezabývají.

Postoje skupiny „jednatel, ředitel“ se většinou významně neliší od postojů skupiny „finanční ředitel“. Největší rozdíly jsou u deklarované ochoty dávat při investičním rozhodování přednost ekologicky šetrným řešením „vždy, i pokud budou dražší“.
„Jednatelé a generální ředitelé v tomto ohledu vycházejí jako podstatně zelenější než jejich finanční ředitelé,“ uvedl Tomáš Rutrle. Pozoruhodné přitom je, že finanční ředitelé překvapivě často nevědí, zda jejich firma při investičním rozhodování kalkuluje také náklady na energii.

Postoje skupiny „IT manažer“ se od zbylých dvou skupin manažerů často liší. Relativně často odpovídají „nevím“ – například 28 procent jich netuší, zda jejich firma má certifikát ISO 14001, což je klíčová norma pro hodnocení řízení firmy z pohledu životního prostředí. „Je vidět, že IT manažeři jsou často ve firmě mimo centrum rozhodování,“ komentuje Tomáš Rutrle.

Komentáře