Enterprise Application Integration (EAI)

Širší definice označující rámec, produkty a služby pro propojování aplikační infrastruktury, zahrnující systémy a služby pro integraci podnikových aplikací, které jsou často představovány aplikačními servery.

Enterprise Application Integration (EAI)


Širší definice označující rámec, produkty a služby pro propojování aplikační infrastruktury, zahrnující systémy a služby pro integraci podnikových aplikací, které jsou často představovány aplikačními servery.

Komentáře