Enterprise Content Management (ECM)

Enterprise Content Management (ECM)


Systém pro správu podnikových dokumentů a toku informací. Je to často de facto nadstavba nebo komplexnější pojetí Document Management systémů, zahrnující práci s dalšími typy informací, jako jsou e-mail, obrazová data apod. ECM systémy jsou integrovány s dalšími aplikacemi, které využívají v nich uložené dokumenty a naopak ECM systémy je využíván obsah uložený v jiných systémech.

Podrobněji o Document Management viz rubriuka Co je co zde

Komentáře