Exkluzivně: Manažeři tvrdí, že většina informací, které ve firmě najdou, je neužitečných!

Podle výsledků průzkumu společnosti Accenture tráví zástupci středního managementu více než čtvrtinu své pracovní doby hledáním informací, které potřebují ke své práci. Když je konečně naleznou, často zjistí, že jim jsou k ničemu. Je jednodušší nalézt informace o konkurentech než o jiných částech vlastní firmy…

Exkluzivně: Manažeři tvrdí, že většina informací, které ve firmě najdou, je neužitečných!


Podle výsledků průzkumu společnosti Accenture tráví zástupci středního managementu více než čtvrtinu své pracovní doby hledáním informací, které potřebují ke své práci. Když je konečně naleznou, často zjistí, že jim jsou k ničemu. Je jednodušší nalézt informace o konkurentech než o jiných částech vlastní firmy…

Účelem tohoto on-line průzkumu provedeného mezi více než tisícem manažerů ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii bylo odhalení skutečnosti, jak tito lidé získávají, užívají a analyzují informace.

Hlavní závěry hovoří o tom, že manažeři stráví v průměru dvě hodiny denně hledáním nejrůznějších dat, přičemž 50 % takto získaných informací pro ně nemá žádnou hodnotu.
Jenom polovina manažerů věří, že jejich společnosti si při distribuci informací uvnitř firmy počínají úspěšně nebo že mají v tomto směru adekvátně nastaveny procesy.

Alarmující poznatky

Téměř 60 % respondentů uvedlo, že v důsledku špatné distribuce informací skoro každý den postrádá informace, které by mohly být důležité pro jejich rozhodování, přestože někde ve firmě existují.

Dále: 42 % dotázaných říká, že nejméně jednou za týden nešťastnou náhodou použijí špatnou informaci, 53 % účastníků zmínilo, že nějakou hodnotu má pro ně méně než polovina informací, které získají.

Celých 45 % manažerů uvedlo, že získávání informací o tom, co přesně dělají jiné části jejich firmy, je pro ně velkou výzvou, zatímco pouze 31 % dotázaných míní, že je obtížné nalézt informace o konkurentech.

Více než polovina (57 %) respondentů považuje nutnost skládat požadovanou informaci ze střípků nalezených v různých zdrojích za obtížný aspekt jejich práce.

V průměru pak musí manažeři navštívit tři informační zdroje, aby získali informaci o konkurentech, zákaznících, projektech nebo jiných odděleních. Za překvapivou lze označit odpověď více než 40 % dotázaných, kteří uvedli, že jiná oddělení jejich firmy nemají zájem sdílet informace, 36 % uvedlo, že nalezení té správné informace z velkého množství shromažďovaných dat je obtížné a trvá dlouhou dobu.

„Výsledky ukazují, že společnostem se nedaří dostat ty správné informace ke svým zaměstnancům,“ říká Royce Bell, ředitel Accenture Information Management Systems (AIMS). „Lidé ani organizace nejsou schopny držet krok s rychle narůstajícím objemem dostupných dat, které přináší technologický pokrok. Zvláště manažeři mají velké potíže s orientací ve velkém množství informací a tato situace se bude pouze zhoršovat.“

Kde je zakopaný pes?

Jádro problému lze spatřovat ve způsobu, jakým manažeři shromažďují a ukládají svá data. Například většina těch z našeho průzkumu uvedla, že ty nejdůležitější informace má uloženy na svém počítači, popřípadě na svém individuálním e-mailovém účtu. Pouze 16 % dotázaných používá integrované prostředí pro spolupráci (collaborative workplace), například firemní intranetový portál.

„Informace se stávají břemenem zaměstnanců pracujících se znalostmi. Tento stav bude pokračovat, dokud společnosti nekonsolidují způsob, jakým s poznatky pracují,“ říká Greg Todd, vedoucí pracovník AIMS. „Pokud to udělají, jejich zaměstnanci znovu získají zpět část své pracovní doby díky lepšímu řízení, doručování, integraci a archivaci informací.“


----------------------------
Oblast průzkumu

Účastníci on-line průzkumu byli vybráni z pěti oblastí:

  • zákaznické oddělení,
  • oddělení financí a účetnictví,
  • lidských zdrojů (HR),
  • informačních technologií (IT),
  • oddělení marketingu a prodeje.Komentáře