Exkluzivně: Manažeři tvrdí, že většina informací, které ve firmě najdou, je neužitečných! - 2

Podle výsledků průzkumu společnosti Accenture tráví zástupci středního managementu více než čtvrtinu své pracovní doby hledáním informací, které potřebují ke své práci. Když je konečně naleznou, často zjistí, že jim jsou k ničemu. Je jednodušší nalézt informace o konkurentech než o jiných částech vlastní firmy…

Exkluzivně: Manažeři tvrdí, že většina informací, které ve firmě najdou, je neužitečných!


Někdo si počíná lépe a jiný hůře

Výsledky ukázaly, že téměř všichni respondenti jsou frustrováni správou informací, nicméně některá oddělení si počínají lépe, nebo naopak hůře než jiná.
Například:

  • IT a HR manažeři nejpravděpodobněji řeknou, že jejich schopnost nalézt požadované informace je ztížená, protože „mají tolik informací“ (odpovědělo 42 % IT manažerů a 40 % HR manažerů)
  • IT manažeři se nejméně cítí těmi, kdo mohou říct, že jimi nalezená informace má nějakou cenu (i když strávili spoustu času jejím hledáním). Taktéž uvádějí, že méně než polovina (44 %) informací, které se jim podaří získat, je hodnotných. Mimo to téměř polovina (47 %) z nich – více, než v kterémkoliv jiném ze zkoumaných oddělení – stráví skoro 30 % své pracovní doby hledáním relevantních informací potřebných pro jejich práci.
  • Polovina (51 %) manažerů zákaznických oddělení – více manažerů než v jiných oblastech – považuje hledání informací o jiných částech svých společností za výzvu. Krom toho 40 % respondentů z této skupiny uvádí nutné prohledávání několika informačních zdrojů jako nejtěžší aspekt správy informací.
  • Pouze 11 % manažerů finančních a účetních oddělení – méně než v jiných odvětvích – věří, že jejich společnosti dostatečně investovaly do technologií, které jim mají pomoci dostat se k informacím potřebným pro jejich práci. Stejně tak nejméně manažerů z tohoto odvětví (12 %) si myslí, že jejich společnosti si při distribuci informací počínají úspěšně.
  • Manažeři marketingových oddělení a oddělení prodeje nejméně užívají moderních technologií ke komunikaci – pouze 19 % z nich používá zasílání krátkých zpráv (instant messaging) – mnohem méně, než v ostatních odděleních. Stejně tak zřídka pracují i s PDA – tato zařízení se těší oblibě pouze u 19 % manažerů, o něco více než u manažerů finančních a účetních oddělení (16 %).
  • Manažeři z finančních a účetních oddělení spolu s IT manažery zdaleka nejvíce (v 31 resp. 30 % odpovědí) uvádějí, že postrádají kvalitní informace více než 5x za týden.

Výsledky provedeného průzkumu odhalily, že největší problém je spatřován v rozdrobenosti informačních zdrojů, což ztěžuje získávání a správu dat. Zjištění vymezila oblasti, ve kterých by společnosti měly mít definované procesy, které jim umožní vyřadit nepotřebná data a naopak hodnotné informace směřovat na správná místa. To jim pomůže vypořádat se s narůstajícím množstvím informací zaplavujících pracovní plochu – ať už pocházející z emailu, systému pro zasílání krátkých zpráv nebo mobilních zařízení (PDA či „chytrých telefonů“ – smartphones).
Možnosti, kterými disponují nové a stále se rozvíjející vyhledávací technologie, uspoří jejich zaměstnancům mnoho času stráveného každý den zbytečným hledáním.

Metodologie

Webového průzkumu provedeného v červnu 2006 se zúčastnilo přesně 1009 manažerů ze společností v USA a Velké Británii, které vykázaly roční příjmy nejméně 500 milionů USD.
Všichni respondenti měli titul manažer, nebo vyšší.

Nastavené kvóty zaručily, že mezi respondenty bylo nejméně 100 manažerů v každé oblasti z každé země.


Článek není p. r. článkem. Business World on-line ho poskytla - jako exkluzivní zhodnocení výsledků svého průzkumu - společnost Accenture, jíž tímto děkujeme, a zpracovali ho její zaměstnanci.
IDG on-line pouze provedlo minimální korektury a doplnilo mezititulky.Komentáře