Expertní systémy (ES)

Expertní systémy (ES)


Znalostní automatizované systémy, které na základě specifikace problému ve své bázi známých problémů a jejich řešení hledají adekvátní postupy. Tyto systémy mohou mít i samoobslužnou formu.

Komentáře