Fault Tolerant Systems

Systémy, které jsou schopny pokračovat ve své funkci i po výpadku určité části. Technicky je většinou zajištění funkce řešeno redundantními prvky, které navíc mohou být vyměňovány za chodu systémů. Bývají nasazovány do kritických aplikací, jako jsou např. rezervační programy leteckých společností.

Fault Tolerant Systems


Systémy, které jsou schopny pokračovat ve své funkci i po výpadku určité části. Technicky je většinou zajištění funkce řešeno redundantními prvky, které navíc mohou být vyměňovány za chodu systémů. Bývají nasazovány do kritických aplikací, jako jsou např. rezervační programy leteckých společností.

Komentáře