Historie eBay

Knihy, elektronické přístroje, auta, počítače, umělecká díla, ale také proudové letadlo Gulfstream, luxusní námořní jachtu San Lorenzo, ponorku z druhé světové války nebo večeři s investorem Warenem Buffettem – to vše nalézt na největším internetovém aukčním tržišti eBay.

Historie eBay


Společnost eBay založil Pierre Omidyar, osmadvacetiletý absolvent oboru počítačová věda íránsko-francouzského původu. Ke vzniku jedné z nejúspěšnějších internetových firem se váže reklamní­ legenda, že aukční stránku mladý programátor vytvořil pro svou přítelkyni Pamelu Wesleyovou, která měla rozsáhlou sbírku zásobníků na bonbóny PEZ a chtěla nalézt podobně zaměřené sběratele, aby s nimi mohla jednotlivé položky své sbírky směňovat. Některé zdroje uvádějí, že jde o smyšlenku, kterou si vymysleli marketingoví specialisté, ale ať už to bylo jakkoli, pravda je, že Pierre Omidyar zkoumal v polovině devadesátých let možnosti, jak podnikat na internetu. Neměl sice obchodní zkušenosti, ale zato byl schopný programátor, jenž si byl víceméně vědom dosud nevyužitého komerčního potenciálu celosvětové počítačové sítě. Poté, co vystudoval počítačovou vědu, nastoupil jako vývojář do společnosti Claris, která­ vyvíjela například software pro počítače Apple. V té době založil společně s několika přáteli konzultační firmu Echo Bay Technology Group, nabízející podnikům optimalizaci softwaru a zhotovení webových stránek. Tento pokus o podnikání se ovšem nesetkal s úspěchem. Jedním z důvodů byl i fakt, že o programátory­ byl v té době eminentní zájem a společníci se brzy rozprchli do různých koutů Spojených států.

Omidyar nebyl výjimkou. S přítelkyní Pamelou, která měla údajně onu pestrou sbírku bonbónových zásobníků a později se stala jeho manželkou, se odstěhoval do San Jose, kde začal pracovat pro společnost General Magic, zabývající se mobilní komunikací. Třebaže měl v této firmě pro práci výtečné podmínky, stále se zabýval myšlenkou, jak by se mohl osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nakonec mu k tomu dopomohla zvláštní náhoda – nebo spíše shoda náhod. Nicméně i v raném internetovém podnikání platilo, že štěstí přeje připraveným.

 

Na začátku byl Auction Web

V roce 1995 vytvořil Omidyar webovou stránku Auction Web. Vlastně to byla jen hříčka, na níž si chtěl vyzkoušet programování jednoduché inzertní burzy, zaměřené na sběratele. Stránka byla spuštěna 4. září 1995, kdy se ve Spojených státech slaví Den práce (Labor Day). A stala se zvláštní věc, v průkopnické době objevování možností internetu nikoli neobvyklá: během pouhého prvního týdne měla virtuální aukční síň několik tisíc zaregistrovaných uživatelů.

Omidyar pracoval na projektu zpočátku při zaměstnání a služby poskytoval zdarma. Jednoduchý web se příliš nelišil od běžných inzertních novin, k funkci zprostředkovatele vzájemných obchodů mezi koncovými uživateli ale přidával možnost aukce v reálném čase, což tištěná média nebyla schopná umožnit. Jestliže hledal Omidyar vhodnou příležitost pro podnikání, nyní se mu naskytla, a to prostřednictvím stránky, kterou původně považoval za pouhou legrácku.

Protože zájem o internetové aukce nebývale stoupal, rozhodl se mladý programátor, že zkusí služby zpoplatnit. To byl prozíravý krok. Uživatele mizivá částka, která putovala na konto vlastníka a provozovatele služby, ani v nejmenším neodradila. A tak se stalo, že první týdenní byl výnos z on-line aukcí trojnásobně vyšší než Omidyarův dosavadní plat u General Magic.

Poté, co počet registrovaných uživatelů vzrostl na desítky tisíc, odhodlal se Pierre Omidyar k dalšímu kroku. Dal svému zaměstnavateli výpověď a začal se věnovat výhradně projektu e-aukcí. Dodejme, že díky zprovoznění své stránky jako jeden z prvních uvedl do elektronického obchodování model C2C (Consumer To Consumer), odvozený od vzájemného vztahu mezi dvěma zákazníky, kdy jeden nabízí a druhý může koupit – obchod se pak uskutečňuje pouze prostřednictvím webové aplikace, aniž by do něj provozovatel aplikace přímo zasahoval. Omidyar zdokonalil webové rozhraní a umístil aukci na nové doméně ebay.com. Jméno bylo odvozeno z názvu jeho bývalé firmy Echo Bay, a protože tato doména byla už zaregistrována, zkrátil ji na eBay. Pod tímto názvem si také v San Jose zaregistroval firmu.

I když v té době podobných potenciálně úspěšných internetových projektů vznikalo stovky, ne-li tisíce, jen málokterý dokázal přežít a stát se celosvětově úspěšným. Aby počáteční fáze, jakkoli nadějná, nezahynula na úbytě, bylo nutno splnit přinejmenším dvě základní podmínky: získat schopné spolupracovníky a přilákat pozornost vhodného investora. Omidyarovi se to podařilo lépe než komukoli jinému. Za společníka si vybral Jeffreyho Skolla, absolventa ekonomie ze Stanfordovy univerzity, jenž se stal prvním výkonným ředitelem a později i prezidentem společnosti eBay. Skoll měl nejen teoretické znalosti, ale byl i neobyčejně pilný. Vypracoval podrobný podnikatelský plán a strategii firmy na dva roky dopředu. Díky jeho marketingu na sebe web internetové aukce upoutal ještě větší pozornost, takže již v květnu 1997, necelý rok po spuštění e-aukce na stránce www.ebay.com, zprostředkovala společnost miliontou transakci. Na konci téhož roku již obstarávala kolem 150 tisíc transakcí za den. Prodej věcí a zboží v aukci nebyl nikdy snazší a zábavnější než na stránkách eBay.

 

Desetiletí Meg Whitmanové

eBay se stal díky svým kvalitním službám v rostoucí komunitě uživatelů známým pojmem. Na rozdíl od většiny typických e-projektů, které slibovaly profit v blíže neurčité budoucnosti, mohla tato firma vykázat zisk hned v prvním kvartálu. To investory pochopitelně zaujalo. Nejvýznamnějším z nich byl Robert Kagle ze společnosti Benchmark Capital, působící v Silicon Valley (známé svými úspěšnými investicemi do společností jako např. Red Hat, Juniper Network či Second Life). Kagle vsadil na virtuální aukce a investoval do společnosti eBay 6,7 milionů dolarů. Byl to také on, kdo navrhl, že bude třeba do vedení firmy jmenovat někoho, kdo má rozsáhlé zkušenosti s vedením většího podniku. Omidyar i Skoll souhlasili. Jak rostla popularita aukční stránky, bylo čím dál zřejmější, že firma musí rozšířit management o zkušené pracovníky.

Kagle se tedy začal po vhodné osobnosti poohlížet. Oslovil mimo jiné i Margaret Whitmanovou, která v té době pracovala jako vedoucí manažerka ve společnosti Hasbro, známého výrobce hraček, kde řídila několik stovek lidí. Whitmanová zprvu jeho nabídku odmítla, ale když přece jen přijala Kagleovo pozvání a navštívila sídlo firmy v San Jose, názor změnila. Možnosti on-line aukcí ji nadchly a své udělala i přátelská atmosféra, která ve společnosti s třiceti zaměstnanci vládla. V roce 1998, kdy eBay vstoupil na burzu, se tak Meg Whitmanová stala výkonnou ředitelkou firmy. Krátce po svém nástupu prosadila změny, jež vedly k dalšímu obrovskému rozvoji společnosti. V tomto úsilí pokračovala po celých deset let a eBay se stal pro každou firmu snažící se uspět v e-byznysu vzorem. Za prvé se zasadila o zjednodušení webového rozhraní, aby bylo srozumitelné pro všechny uživatele. Whitmanová usilovala vždy o zdokonalování komfortu a rozšiřování portfolia služeb, přičemž kladla důraz na efektivitu a hodnověrnost on-line aukcí a nákupů. Uživatelské účty byly například rozšířeny o možnost přiřadit nakupujícím, resp. prodávajícím kladná, neutrální či záporná hodnocení (Feedback Score), což umožňovalo nakupujícím a prodávajícím sledovat solidnost obchodního partnera (pokud má např. prodejce logo Power Seller, lze se spolehnout na jeho serióznost). Postupně také rozšířila způsoby platby, když úhradu nakupovaných položek rozšířila zavedením plateb pomocí internetových platebních systémů, zejména PayPal (viz rámeček).

Za druhé se Whitmanová soustředila na neustálé posilování internetové komunity. Uvědomovala si, že úspěch většiny internetových společností úzce souvisí s přímým zapojením uživatelů do tvorby obsahu. Potenciál sociální sítě, kdy na základě webového projektu vznikají komunity lidí se stejnými zájmy, využívala jak rozšiřováním portfolia služeb uživatelům (diskusní panely, chatovací místnosti, eBay Blogs, eBay Community Wiki atd.), tak začleňováním nových komunikačních nástrojů – příkladem je akvizice komunikátoru Skype nebo možnost využití mobilních služeb v podobě SMS zpráv a stránek WAP.

Posílení marketingu, což byl třetí základní bod strategie Meg Whitmanové, přivedlo do společnosti Briana Swetta, bývalého šéfa marketingu PepsiCo. Díky jeho marketingové strategii, kdy počet zaregistrovaných uživatelů vzrostl za rok takřka desetinásobně, se aukční web eBay stal celosvětově známou značkou.

Za čtvrté pak Whitmanová účinně rozšiřovala působení společnosti jak expanzí do zahraničí vytvářením jazykově lokalizovaných národních stránek (v současné době provozuje eBay lokalizované stránky v desítkách zemí), tak vhodnými akvizicemi. Zasadila se například o koupi prestižního sanfranciského aukčního domu Butterfield & Butterfield, specializujícího se na starožitnosti a umělecké předměty. Touto akvizicí společnost eBay jednak posílila hodnověrnost své značky, jednak vstoupila do oblasti prestižních uměleckých aukcí. K nejvýznamnějším akvizicím patří převzetí již zmíněného elektronického platebního systému PayPal, populární čínské on-line aukční síně EachNet či největšího indického nákupního centra Baazee.com.

 

Největší aukční prostředí světa

Když Meg Whitmanová v březnu roku 1998 nastupovala na nejvyšší výkonný post společnosti eBay, byla to malá internetová firma, jakých v té době vznikalo tisíce. Když ji v loňském roce opouštěla, patřil eBay podle časopisu Fortune mezi stovku nejvlivnějších společností světa.

Nový ředitel, jímž se stal John Donahoe, od ní převzal jednu z nejprogresivněji se rozvíjejících se firem vůbec, ale také problém v podobě komunikačního programu Skype (viz rámeček). Ten společnost koupila v roce 2005 za 2,6 miliardy dolarů, ale brzy se ukázalo, že jde o dosti problematickou akvizici. Záměr propojit VoIP telefonování s virtuálním aukčním tržištěm sice rozšířil nabídku služeb, nicméně akvizice nenaplnila očekávání. Ačkoli se jedná o nejpopulárnější a největší veřejnou VoIP sítí, většina uživatelů ji využívá zejména pro bezplatné volání a společnosti eBay se dosud nepodařilo obrovskou uživatelskou základnu této komunikační sítě komerčně využít – rozhodně ne v takové míře, jakou očekávají akcionáři. Analytici z tohoto důvodu doporučují, aby se společnost draze koupené komunikační sítě Skype zbavila. Donahoe již ostatně několikrát připustil, že eBay může uvažovat i o prodeji Skypu.

Navzdory těmto problémům se Skype, ba i navzdory hrozící celosvětové hospodářské krizi zůstává eBay v dobré kondici, což potvrzují hospodářské výsledky za rok 2008. Společnost úspěšně expanduje do oblasti internetových služeb, jimiž posiluje svůj prioritní obchodní model. Příkladem je loňská akvizice internetového platebního systému Bill Me Later, který představuje alternativu k placení prostřednictvím PayPalu – od něho se platební systém Bill Me Later liší zaměřením na firemní klientelu a možností postupného splácení.

Komentáře