Historie Intel Corporation - 4

Informační věk by byl nemyslitelný bez mikroprocesorů. Největším a nejvýznamnějším světovým výrobcem mikroprocesorů je americká společnost Intel Corporation. Kromě mikroprocesorů pro osobní počítače vyrábí také procesory pro PDA, čipsety, flash paměti, telekomunikační čipy, ale i multimediální vybavení domácností včetně dětských elektronických mikroskopů a webových kamer.

Historie Intel Corporation


Robert Noyce (1927–1990), spoluvyná­lezce integrovaného obvodu (společně s Johnem Kilbym). Syn kazatele, vyrůstal v Grinnell v Iowě, jeho učitel na Grinnell College vlastnil dva z první série tranzistorů, které opustily Bellovy laboratoře, a seznámil s nimi své studenty. Vystudoval Massachusettský technologický institut, krátce pracoval pro firmu Philco (výroba tranzistorů), pak se rozhodl odejít do Kalifornie a požádal o místo u nově založené společnosti Shockley Semiconductor. Po čase z firmy odešlo osm nejschopnějších mladých pracovníků (tzv. „zrádcovská osmička“), založili firmu Fairchild Semiconductor. (Uvádí se, že díky Fairchildu později vzniklo ne méně než 150 společností, které se označují jako „Fairchildren“.) Noyce se stal generálním manažerem. V roce 1959 vynalezl planární integrovaný obvod, který byl pro masovou výrobu mnohem vhodnější než první obvod Kilbyho. Po založení Intelu byl až do r. 1975 prezidentem a CEO společnosti. Za svůj život obdržel celkem šestnáct patentů, zejména za neoddiskutovatelné příspěvky do světa polovodičových technologií.

Gordon E. Moore (*1929), spoluzakladatel společnosti. Po střední škole vystudoval chemii na Univerzitě v Berkley, kde získal­ v roce 1950 bakalářský titul. Doktorskou práci obhájil o čtyři roky později na Caltechu (Kalifornském technologickém institutu), kde se seznámil s profesorem Williamem Shockleyem a stal se jedním z prvních zaměstnanců Shockley Semiconductor Lab. Stejně jako dalším špičkovým vědcům se mu zprotivilo ředitelovo jednání, a tak odešel s dalšími sedmi „zrádci“ založit firmu Fairchild Semiconductor. V roce 1968 společně s Robertem Noycem založili Intel; v dalších dvou desetiletích působil ve vedení firmy. V době, kdy Moore firmu přímo vedl (1975–1987), přispěl výrazně k tomu, že se stala hlavním světovým producentem mikroprocesorů pro PC. Proslul také jako vizionář polovodičového průmyslu: v článku pro časopis Popular Electronics r. 1965 předpověděl exponenciální růst počtu komponent na jednom čipu (Moorův zákon). Se svou manželkou se věnuje řadě filantropických projektů. Získal významná ocenění, např. Národní medaili za technologii, kterou mu v roce 1990 udělil prezident Spojených států amerických.

Andrew S. Grove (*1936), americký chemik a podnikatel maďarského původu. Původně rovněž pracoval ve Fairchild Semiconductor. V letech 1987–1997 působil jako CEO společnosti Intel, poté do roku 2005 předseda představenstva. V roce 1997 mu americký časopis Time udělil prestižní titul „Osobnost roku“. Autor řady knih, z nichž nejznámější jsou Jen paranoidní přežijí (Only the Paranoid Survive,1996) a paměti Plavat proti proudu (Swimming Across, 2001).

Marcian Edward „Ted“ Hoff (*1937), jeden z vynálezců mikroprocesoru. Vystudoval elektroinženýrství na Rensselaerské polytechnice, doktorát obhájil na Stanfordově univerzitě (1962), kde se další čtyři roky věnoval výzkumu v oblasti polovodičů. V roce 1968 se stal „zaměstnancem č. 12“ v právě založené firmě Intel. O tři roky později zde navrhl první mikroprocesor Intel 4004. Později se podílel i na vývoji následných procesorů Intel 8008 a 8080. V 80. letech byl Hoff technologickým ředitelem firmy Atari. Dnes je technickým vedoucím Tekliconu.

Craig R. Barrett (*1939), vědec a manažer. Vystudoval Stanfordovu univerzitu, v letech 1974–1992 působil jako ředitel vývojového střediska Intel Corp., poté člen představenstva, 1998–2005 CEO společnosti, od roku 2005 předseda představenstva.
Paul S. Otellini (*1950), manažer, současný prezident a CEO společnosti Intel Corp., v této funkci působí od května 2005. Ve společnosti začal pracovat v roce 1974 a prošel řadou vysokých funkcí. Představil řadu mikroprocesorů Intel Core stejně jako rozsáhlý plán na restrukturalizaci společnosti.
Komentáře