Hlavní prioritou dnešních CIO jsou analytické funkce

Nový globální průzkum mezi více než 2 500 CIO, který zveřejnila společnost IBM, ukazuje, že využití analytických nástrojů k získání konkurenční výhody a zkvalitnění rozhodování v oblasti byznysu je nyní hlavní prioritou CIO.

Hlavní prioritou dnešních CIO jsou analytické funkce


Více než čtyři respondenti z pěti (83 %) označili v průzkumu business intelligence a analytické nástroje – schopnost rozpoznat vzorce v obrovských objemech dat a extrahovat relevantní informace – jako způsob, kterým zvýší konkurenceschopnost svých organizací.

Tyto výsledky a další postřehy jsou obsaženy v právě vydané Global CIO Study 2009, což je dosud vůbec největší realizovaný průzkum vycházející z osobních rozhovorů se CIO. Studie nazvaná „The New Voice of the CIO“ (Nový hlas CIO) reprezentuje postoje a vize CIO ze 78 zemí, 19 odvětví a organizací všech velikostí. Studie potvrzuje stále více strategičtější roli, kterou hrají CIO jako vizionáři a hybné síly inovací a finančního růstu.

Kromě většího důrazu na analýzu dat průzkum také odhalil, že spolehlivost a zabezpečení dat se ukazuje jako stále naléhavější problém. Proto 71 procent CIO plánuje dále investovat do řízení rizik a zajištění shody.

Další klíčová zjištění průzkumu zahrnují:

  • CIO i nadále pokračují cestou výrazného snižování výdajů za energii, 76 procent z nich již realizuje nebo plánuje projekty virtualizace.
  • 76 procent CIO počítá v příštích pěti letech s vybudováním pevně centralizované infrastruktury. Mimo to, více než polovina CIO plánuje implementaci plně standardizovaných, úsporných podnikových procesů.
  • I při budování těchto standardizovaných a úsporných infrastruktur jsou CIO schopni věnovat 55 procent svého času aktivitám, které podněcují inovace a růst, přičemž tradiční IT úlohy jako řízení infrastruktury a provozu nyní zabírají jen 45 procent jejich času.

Jak se transformuje role samotného CIO, mění se zároveň i typy projektů, které CIO v podnicích řídí. Ty jim umožní věnovat méně času a prostředků na řízení interní infrastruktury a více času na transformaci, která povede ke zvyšování tržeb firmy. CIO transformují stávající infrastruktury, aby se mohli soustředit více na inovační návrhy a obchodní hodnotu spíše než na pouhé zajištění chodu IT.

CIO ve studii rovněž identifikovali nejdůležitější vizionářské projekty, na kterých nyní pracují, nebo s jejichž implementací počítají do budoucna. Ty zahrnují jak zkvalitňování procesů, tak i využívání technologií, které mohou poskytnout okamžitý a dlouhodobý finanční dopad, jako jsou například business intelligence a analytické nástroje, virtualizace a zelené IT, architektury orientované na služby (SOA), správa služeb a cloud computing. CIO se také soustředí na řešení mobility a jednotné komunikace, na nástroje spolupráce a sociálních sítí a na projekty webu 2.0, které mají zajistit efektivnější komunikaci pro zaměstnance, zákazníky a partnery. „Je evidentní, že se úloha IT dramaticky mění,“ řekl Pat Toole, CIO společnosti IBM.

Zpráva rovněž zahrnuje řadu doporučení od strategických obchodních kroků a používání klíčových technologií, které mohou CIO implementovat, jež IBM identifikovala na základě zpětné vazby ze studie. Celou studii 2009 CIO Study a rozhovory, které se jí týkají, najdete na webu www.ibm.com/ciostudy (česky na www.ibm.com/cio/cz), video se CIO společnosti IBM Patem Toolem je k dispozici na www.youtube.com/watch?v=6AqSMCREXDE.

Komentáře