Human Resource Management (HRM)

Soubor systémů podporující procesy v oblasti péče o lidské zdroje. Rozsah se liší podle jednotlivých výrobců - od plánování lidských zdrojů, systémů odměňování až po sledování výkonnosti atd.

Human Resource Management (HRM)


Soubor systémů podporující procesy v oblasti péče o lidské zdroje. Rozsah se liší podle jednotlivých výrobců - od plánování lidských zdrojů, systémů odměňování až po sledování výkonnosti atd.

Komentáře