Internet ve střední a východní Evropě v roce 2009

Studie "Do you CEE? Přehled o online trzích střední a východní Evropy v roce 2009" představuje souhrn poznatků o internetovém trhu pro zájemce o region střední a východní Evropy.

Internet ve střední a východní Evropě v roce 2009


Uvedená zpráva byla vypracována na základě výsledků, které poskytla společnost Gemius díky svým průzkumným službám, přičemž nejvýznamnější údaje byly získány prostřednictvím produktů gemiusAudience a gemiusTraffic.

To umožnilo vytvoření aktuálního obrazu internetového trhu ve třinácti státech střední a východní Evropy, tj. Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku a Ukrajině. Za účelem systematizování obsažených informací byla zpráva rozdělena do následujících částí: všeobecný přehled o internetu ve střední a východní Evropě, za kterou následují popisy místních trhů, seznamy organizací působících v oblasti on-line průmyslu i komentáře místních odborníků ohledně probíhajících změn, potřeb a očekávání uživatelů, nejnovějších trendů a omezení, kterým trhy čelí na cestě jejich dalšího rozvoje.

První část zprávy prezentuje porovnání států střední a východní Evropy z hlediska penetrace internetu, výdajů na online reklamu a širokopásmového přístupu. Ukazuje, že nejvyšší úrovní penetrace internetu se může pochlubit Estonsko, kde uživatelé internetu představují 68% populace nad 15 let. S výsledkem převyšujícím 60% se Česká republika dostává v seznamu na druhou příčku v předstihu před Lotyšskem, Slovinskem a Litvou, ale také před Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Zemí střední a východní Evropy s největší online populací je Rusko, zatímco Ukrajina je státem s nejvyšším procentním růstem počtu internetových uživatelů za poslední tři roky.

 

Graf: Penetrace internetu v regionu Střední a Východní Evropy: 2006-2009

 

Druhá kapitola zprávy poskytuje komplexní přehled o jednotlivých trzích rozdělen do tří částí. První část každého přehledu obsahuje popis hlavních hráčů, tj. webových stránek, portálů a společenských sítí působících na daném trhu. Údaje o popularitě těchto stránek byly získány za použití výzkumu gemiusAudience. Další část analýzy trhu popisuje charakteristiky místních internetových uživatelů - jejich socio-demografické profily a online aktivity. Třetí část nabízí údaje o typu nástrojů, které internetoví uživatelé používají na surfování po internetu v každé ze zkoumaných zemí. Rovněž uvádí žebříčky popularity prohlížečů, operačních systémů, vyhledávačů a rozlišení obrazovky na základě údajů získaných prostřednictvím služby gemiusTraffic.

Závěrečná část zprávy představuje seznam organizací působících v online průmyslu v těchto zemích a názory místních odborníků. Zástupci takových internetových firem jako jsou Nasza-Klasa, Ipsos Media, Google nebo Ad.Net přispívají svými komentáři, čímž poskytují ještě detailnější pohled na internetový trh v roce 2009 a následujících letech.

Kompletní zprávu "Do you CEE? Přehled o online trzích střední a východní Evropy v roce 2009" ("Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009") si můžete stáhnout na adrese: http://bit.ly/doyoucee.

Komentáře