IT v obchodě

Obchodní sektor se v oblasti informačních technologií začíná více zaměřovat na podporu podnikových procesů a integraci rozptýlených zdrojů dat do jediného místa. Roste také poptávka po CRM a BI řešeních, které mohou pomoci zajistit klíčovou konkurenční výhodu.

IT v obchodě


Obchodní sektor se v oblasti informačních technologií začíná více zaměřovat na podporu podnikových procesů a integraci rozptýlených zdrojů dat do jediného místa. Roste také poptávka po CRM a BI řešeních, které mohou pomoci zajistit klíčovou konkurenční výhodu.

Obchod se podle Roberta Kuzmy, marketingového ředitele společnosti Abra Software, od ostatních segmentů příliš neliší, protože i jinde se obchodní prvek vždy objevuje: "Nicméně je zde větší tlak právě na cenotvorbu, kontrolu obchodního procesu, na specializované řešení typu CRM nebo business intelligence. Také se častěji řeší elektronická komunikace s dodavateli a odběrateli."

Právě ve větším využití specializovaných řešení CRM a BI vidí Kuzma možnost pro další rozvoj využívání informačních technologií v obchodě: "Určitě je zde i prostor pro masivnější využití webových technologií v oblasti B2C a B2B komunikace. Stejně tak očekáváme stoupající poptávku po mobilních řešeních, které umožní obchodníkům mít potřebné informace vždy u sebe.""Jsem přesvědčen, že využívání IT může mít zásadní vliv na zvýšení efektivity veškerých procesů ve firmě. Konkrétně informační systém pak má za úkol zprostředkovat managementu i pracovníkům jen podstatné a důležité informace v pravou chvíli," tvrdí Slavomír Zima, manažer značky Helios Orange ve společnosti LCS.

Podle Zimy je těžké vymezit rozdíly mezi využíváním IT v malo- a velkoobchodě, protože způsob využívání informačních systémů je obecně dost individuální: "V podstatě ale můžeme říci, že v těchto dvou oblastech podnikání jde o práci s různými segmenty trhu. Od toho se odvíjí i metodika práce a nasazení ERP."

Velkoobchod klade podle Kuzmy větší důraz na podporu individuálních obchodních podmínek mezi dodavatelem a odběratelem: "Maloobchod potřebuje systém schopný rychle realizovat velké množství transakcí, musí být maximálně jednoduchý a přehledný pro obsluhu. Často v rámci jedné zakázky úspěšně řešíme oba typy obchodní činnosti.""Obchodní firmy se zajímají zejména o takové technologie, které jim zabezpečí mobilitu, rychlost a dostupnost informací. Důležité je samozřejmě, aby vše bylo podloženo spolehlivostí," konstatuje Zima a pokračuje: "Za zásadní považuji rychlost změn, jak v předmětu prodeje, tak ve vývoji prodejnosti na trhu," všímá si odlišnosti obchodu od jiných."

"Jedním z trendů v oblasti IT je určitě centralizace systému, jeho správy a hlavně dat do jednoho místa. Nicméně tento trend je obecný a netýká se pouze obchodu," všímá si Kuzma rozvoje využívání informačních technologií.

Skutečně žhavým trendem dnešní doby je podle názoru Zimy požadavek na maximální provázanost všech informací na jednom místě a jejich dosažitelnost odkudkoli.

"Nemyslím si, že by obchod nějak zaostával za jinými obory," potvrzuje vyspělost obchodu v oblasti využívání informačních technologií Kuzma.

"Podle mého názoru nejde až tak o technologie, ale o co nejlepší podporu podnikových procesů. Zákazníci chtějí přehlednost, jednoduchost obsluhy a rychlost. Hodně důležitá je schopnost systému poskytovat kvalitní informace pro vyhodnocování prodejů," doplňuje Kuzma.

Podle Zimy se poměrně často stává, že firmy váhají investovat peníze do ERP systému jako informačního centra a chtějí ušetřit propojováním několika, často i ne příliš kompatibilních, aplikací: "Výsledkem jejich snahy bývá, že na propojovací interface vydají nemalé finanční prostředky s ne vždy úspěšným výsledkem." Často také podle Zimy chtějí řešit propojení jednotlivých poboček, ale velmi váhají investovat peníze do spolehlivého vzdáleného přístupu: "Jedná se však zpravidla spíše o menší obchodní firmy, větší organizace si uvědomují důležitost spolehlivého a komplexního informačního systému pro svoji činnost."

Komentáře