Jak ušetřit vodu: Čip řekne, zda rostliny mají žízeň

Jak se zdá, nové technologie výroby čipů jsou dostatečně levné na to, abychom se s nimi setkávali úplně všude – i v situacích, kde by to člověka na první pohled nenapadlo.

Jak ušetřit vodu: Čip řekne, zda rostliny mají žízeň


Jak se zdá, nové technologie výroby čipů jsou dostatečně levné na to, abychom se s nimi setkávali úplně všude – i v situacích, kde by to člověka na první pohled nenapadlo.

Výsledkem spolupráce coloradské univerzity a společnosti AgriHouse je projekt, v rámci kterého budou očipovány přímo jednotlivé rostliny. Až dosud se senzory umisťovaly na půdu, odkud odečítaly různé parametry, například vlhkost, a tyto hodnoty přenášely bezdrátově na počítače farmářů. Tento postup byl ale údajně nedostačující, protože hodnoty odečtené z půdy nedávaly přesný obrázek o tom, jak se daří rostlinám.

Nové senzory o velikosti zhruba desetiny poštovní známky se proto budou pokládat přímo na listy luštěnin, obilí, cukrové řepy či brambor. Odečítat zde budou opět vlhkost, a dají tak farmářům informace o tom, které části pole je třeba zavlažit. Vše by do značné míry mohlo probíhat automaticky – určitý údaj by spustil zavlažovací systém v určité oblasti.
Ekonomický přínos by měl spočívat i v ušetření vody – až dosud se z pochopitelných důvodů pole zavlažovala „pro jistotu“, i když to nebylo nutné. V USA údajně padne na zemědělství až 40 % veškeré spotřeby vody.
V budoucnu by technologii bylo možné nasadit nejen u užitkových rostlin, ale například i v městských parcích.

Zdroj: ScienceDaily

Komentáře