Just-in-Time (JIT)

Just-in-Time (JIT)


Filozofie zefektivnění dodavatelsko-odběratelského řetězce pomocí odstranění skladových zásob dynamickým propojením dodavatelů komponent a materiálu a výrobců finálních výrobků. Plánování je založeno na vývoji na koncovém trhu, který se okamžitě přenáší na všechny články řetězce, jenž na ně reaguje přizpůsobením vlastních výrobních plánů. JIT filozofie je obsažena v dalších přístupech, jako je lean manufacturing, zero-inventory, které sice zavádějí nové názvy, ale jejich podstata je stejná.

Komentáře