KB EU Point – brána do světa dotací

Další kolo evropských dotací se brzy rozjede naplno. V porovnání s první vlnou výzev zřejmě dojde k několika změnám.

KB EU Point – brána do světa dotací


Další kolo evropských dotací se brzy rozjede naplno. V porovnání s první vlnou výzev zřejmě dojde k několika změnám. Tou nejzásadnější je u většiny programů pro podnikatele zrušení podávání předběžných žádostí. V OPPIK začalo platit pravidlo – kdo dřív přijde se správně připravenou žádostí, ten dotaci získá. Pro žadatele to znamená větší náročnost (odbornou, časovou) a samozřejmě další finanční náklady, pokud si bude chtít vše připravit vlastními silami. Druhou možností je spojení s osvědčeným partnerem na evropské dotace (ale nejenom na ty). Mezi ně patří odborníci z KB EU Point Komerční banky.

Komplexnost služeb a produktů souvisejících s evropskými dotacemi je důvodem, proč je Komerční banka stabilním, úspěšným a spolehlivým partnerem v dotační oblasti. Žadatelé se mohou spolehnout jak na vyhodnocení záměru a výběr vhodného dotačního titulu, tak na odborné zpracování žádosti, administraci projektu (monitoring, výběrová řízení, kontrolu, vyplacení dotace, udržitelnost projektu) i výhodné financování.

Právě zajištění finanční stránky dotačního projektu je výchozím bodem úvah o jeho realizaci. Všechny operační programy počítají s určitou mírou spolufinancování stejně jako se zajištěním dostatečné výše zdrojů ke krytí veškerých výdajů projektu do doby přijetí dotace, která je oprávněným příjemcům proplácena zpětně. Pokud žadatel nedisponuje dostatečným množstvím takových prostředků, je vhodné včas vstoupit do jednání s Komerční bankou, která poskytne poradenství a nastaví optimální strukturu financování, přičemž podmínky sladí s parametry dotace. Kombinací se zvýhodněnými úvěrovými programy mohou klienti čerpat nejen dotace, ale pro shodný projekt získat také úrokové zvýhodnění či záruku a z ní plynoucí nižší nároky na zajištění úvěru. Doklad o dostatečných zdrojích na realizaci projektu je navíc důležitou přílohou žádosti o dotaci.

 

Další možnosti výhodného financování

Evropské dotace jsou jen jednou z oblastí, kde lze získat finanční zdroje na realizaci svých plánů. Další možností, kterou lze s dotacemi kombinovat, jsou úrokově zvýhodněné úvěry nebo úvěry se zárukou, poskytované lokálními bankami ve spolupráci s evropskými finančními institucemi, jako jsou Evropská investiční banka (EIB), Evropský investiční fondu (EIF) a Rozvojová banka Rady Evropy (CEB). Jde přitom o desítky miliard korun ročně. Lídrem v této oblasti je Skupina Komerční banky, která v posledních třech letech (2013 – 2015) získala od těchto institucí pro své klienty přes 32 miliard Kč.

V této souvislosti je potřeba zmínit, že evropské finanční instituce se velmi intenzivně zabývají společenským dopadem svých aktivit. Programy EIB, EIF a CEB se proto zaměřují na podporu projektů, které jsou společensky a sociálně přínosné. Příkladem mohou být aktuálně probíhající programy ve spolupráci s Komerční bankou - Profi úvěr Start (výhodné financování začínajících podnikatelů bez podnikatelské historie – novinka v ČR), EuroEnergie (program na podporu úspor energií) nebo EuroInovace (podpora inovativních podnikatelů).

 

Začít podnikat nebylo nikdy snazší

Řada zajímavých podnikatelských nápadů a počinů zanikne již na svém začátku. Důvod je jednoduchý – nedostatek vlastních finančních zdrojů a nemožnost získat úvěr u banky bez dostatečné podnikatelské historie. To je však již minulostí. Komerční banka ve spolupráci s EIF nabízí těm, kteří chtějí rozjet vlastní byznys, až jeden milion korun s výjimečně výhodnou úrokovou sazbou do 9,9 % p. a.

 

Energetické úspory posílí konkurenceschopnost

Dalším příkladem zvýhodněného financování může být úvěr EuroEnergie (zvýhodněná úroková sazba o 30 procentních bodů, nižší požadavky na zajištění díky záruce EIB). Zavádění energetických úspor ve firmách nemusí být jen řešením pro splnění legislativních povinností, ale i cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Komerční banku si vybrala Evropská investiční banka jako jediného poskytovatele programu na zvýhodněné financování energeticky úsporných projektů v ČR.

Úvěr je určen pro podniky, které připravují nebo zvažují investice do energetických úspor. Těmi mohou být například zateplení, rekonstrukce vytápění nebo vzduchotechniky, využití odpadního tepla či obnova výrobního zařízení s nižšími nároky na energie. Navíc je možné úvěr kombinovat s dotačními tituly, především s programem OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) - Úspory energie.

 

Inovace s evropskou podporou

Náš výběr zvýhodněného financování s evropskými finančními institucemi uzavřeme úvěrem EuroInovace, který je určen na krytí investičních a provozních potřeb klientů v souvislosti s financováním jejich inovativních projektů. Záběr podporovaných aktivit je široký, například financování investic do vývoje výrobků, procesů, služeb nebo investic do výzkumu a vývoje.

Klienti Komerční banky mají v případě úvěru se zárukou EIF výhodnější cenové podmínky (než u standardního úvěru) a nižší nároky na zajištění.

 

Informace o využití zdrojů z mezinárodních finančních institucí lze získat na kterékoli pobočce Komerční banky nebo na Infolince KB 800 900 930.


Úvodní foto: KB
Komentáře