Knowledge Management (KM)

Velmi široká definice, která se neomezuje na oblast IT. V podstatě se jedná o vědní obor. Knowledge management je většinou chápán jako systém pro správu expertních znalostí, případně se může jednat o systémy uchovávající organizační znalosti - směrnice, postupy, integrované workflow atd.

Knowledge Management (KM)


Velmi široká definice, která se neomezuje na oblast IT. V podstatě se jedná o vědní obor. Knowledge management je většinou chápán jako systém pro správu expertních znalostí, případně se může jednat o systémy uchovávající organizační znalosti - směrnice, postupy, integrované workflow atd.

Komentáře