Konference o podnikatelských aspektech programu Galileo v Praze

Poskytnutí družicového signálu, který umožní přesné určení polohy a následnou navigaci na zemském povrchu, je skutečnou výzvou pro rozvoj podnikatelské činnosti. Při hledání nejlepšího přístupu však zejména pro malé a střední podniky se zájmem o nový a perspektivní obor - od zdravotnictví po dopravní logistiku a od reklamy po bezpečnostní využití - přitom vyvstává řada otázek: jaký je trh, jaké jsou skutečné příležitosti, jaký jsou právní a zákonné podmínky...

Konference o podnikatelských aspektech programu Galileo v Praze


---oznámení České kosmické kanceláře
Konference "Galileo Services: Chances for Business"
24/25 dubna 2006 - hotel pyramida, Praha 6 - Bubeneč

Česká kosmická kancelář ve spolupráci se vzdělávací společností Eurisy organizuje mezinárodní konferenci s názvem
Galileo Services: Chances for Business.
Konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. 4. 2006 s podporou Evropské kosmické agentury, Výboru OSN pro mírové využívání kosmu a Galileo Point Poland.

Životaschopnost programu Galileo závisí na schopnosti veřejné správy a soukromých organizací vyvinout vhodné aplikace a služby, které budou dostupné koncovým uživatelům. K tomu je zapotřebí připravit i odpovídající tržní a legislativní podmínky, které dovolí nastolit potřebnou ekonomickou rovnováhu uvnitř celého systému.

Poskytnutí družicového signálu, který umožní přesné určení polohy a následnou navigaci na zemském povrchu, je skutečnou výzvou pro rozvoj podnikatelské činnosti. Při hledání nejlepšího přístupu však zejména pro malé a střední podniky se zájmem o nový a perspektivní obor - od zdravotnictví po dopravní logistiku a od reklamy po bezpečnostní využití - přitom vyvstává řada otázek: jaký je trh, jaké jsou skutečné příležitosti, jaký jsou právní a zákonné podmínky, jaké jsou možnosti spolupráce s provozovatelem systému Galileo či jakého typu je veřejná a institucionální podpora. Proto je velmi důležité podat jasný obraz podmínek, které podmiňují a zároveň rámují možnosti vývoje komerčních aplikací a zavádění nových služeb v programu Galileo.

Cílem konference je právě takovéto informace přítomným účastníkům podat. Informace, která by především malým a středním podnikům umožnily zdárný vývoj aplikací a služeb s využitím systému Galileo. Konference se proto zaměří především na:

- technologický potenciál systému Galileo pro aplikace a služby na konkrétních příkladech;
- význam veřejného sektoru, národního porgramu umožňující vývoj nových aplikací a služeb;
- nasměrování průmyslu na aplikace v programu Galileo.

Pochopitelně konference přinese nejnovější informace o současném stavu budování celého systému a to jak technické tak organizační a finanční, které jsou zapotřebí k vytváření veřejně financovaných projektů na podporu soukrkomého podnikání v programu Galileo.

Konference je otevřena všem zájemcům, ale především bude zajímat veřejné i soukromé instituce, které chtějí hrát aktivní roli při rozvoji podnikání založeném na službách a technologiích z programu Galileo.

Konference se bude konat pod záštitou ministerstva dopravy a ministerstva pro místní rozvoj. Podrobný program (http://www.czechspace.cz/CKK/galileo/Conference%20Prague.pdf) konference ukazuje, že na konferenci vystoupí zástupci všech hlavních aktérů programu.

Pro přihlášení k účasti je zapotřebí vyplnit co nejdříve registrační formulář (http://www.czechspace.cz/CKK/galileo/Registration%20Form.pdf) a zaslat na uvedenou adresu. Zájemci o ubytování v místě konání konference za zvýhodněných podmínek mohou k jeho objednání použít hotelový formulář (http://www.czechspace.cz/CKK/galileo/Hotel%20Form.pdf).

Komentáře