Loyalty Systems

Systémy pro automatizaci a podporu programů loajality - většinou jde o věrnostní programy odměňující různými způsoby nákup určitého spektra výrobků.

Loyalty Systems


Systémy pro automatizaci a podporu programů loajality - většinou jde o věrnostní programy odměňující různými způsoby nákup určitého spektra výrobků.

Komentáře