Manuální integrace vs. SOA

Manuální integrace vs. SOA


Progress Software zveřejnil výsledky průzkumu, který provedla firma Forrester Consulting. Ze studie vyplývá, že ve většině hlavních odvětví se stále rychleji zavádějí systémy pro datovou integraci s cílem globálně zdostupnit data v reálném čase.

Podle výsledků průzkumu se IT profesionálové v této oblasti stále více snaží udržet krok s dobou – ale mnozí z nich jsou stále v zajetí manuálních procesů a ad-hoc řešení.

55 % respondentů uvedlo, že během minulých dvou let realizovali čtyři nebo více integračních projektů, a většina z nich si nemyslí, že tento počet se v blízké budoucnosti sníží. 48 % dotazovaných předpokládá, že počet integračních projektů v jejich firmě během následujících dvou let stoupne, zatímco 41 % se domnívá, že zůstane stejný. Výsledky průzkumu také ukazují, že servisně orientovaná architektura SOA v podnicích roste a přináší úspěšné výsledky v oblasti správy a integrace dat. Dotazování 407 pracovníků podnikových IT s rozhodovací pravomocí ze společností s ročním obratem větším než 250 mil. dolarů však zároveň ukázalo, že k integraci datových sil přistupují tyto firmy v převážné míře stále manuálně.

Například 87 % respondentů spoléhá při integraci dat na nově vyvinuté zdrojové kódy a pokud je potřeba změnit schémata, 80 % je stále mění manuálně. Třebaže průzkum ukázal, že se tyto počty během uplynulých dvou let snížily, pořád platí, že manuální procesy vedou nad automatizací.

I když jsou tyto postupy tak rozšířené, mají podle respondentů výrazné nevýhody. Z těch, kdo píší kódy pro každý integrační projekt, 75 % uvedlo, že se kvůli větší složitosti aplikací zvýšily náklady na údržbu, a 71 % zaznamenalo prodloužení doby potřebné pro integraci nových aplikací. Dvě třetiny dotazovaných sdělily, že mají problémy s nepředvídanými výpadky jiných aplikací závisejících na stejných datech.

Nemělo by nás překvapit, že integrace zůstává pro podnikové IT významným problémem,“ uvedl Hub Vandervoort, CTO Progress Software Corporation a šéf divize pro podnikovou infrastrukturu. „Překvapením zůstává přístup IT k řešení těchto problémů prostřednictvím manuálních a ad-hoc procesů.“

Bez ohledu na stávající postupy si stále větší oblibu získává přístup založený na SOA; zatímco dnes využívá SOA 44 % podniků, 59 % respondentů uvedlo, že během následujících dvou let mají v plánu využít SOA pro integrační projekty. Studie také odhalila, že 32 z 53 dotazovaných finančních a pojišťovacích společností, 13 ze 33 utilit a 20 ze 43 organizací veřejného sektoru využívá dnes SOA jako základ pro aplikační a datovou integraci.

Komentáře