Mean Time Between Failures (MTBF)

Střední doba mezi poruchami systému je jednou z možností definice měřitelného ukazatele spolehlivosti zejména hardwarových systémů.

Mean Time Between Failures (MTBF)


Střední doba mezi poruchami systému je jednou z možností definice měřitelného ukazatele spolehlivosti zejména hardwarových systémů.

Komentáře