MRP (Material Requirements Planning, Manufacture Resource Planning)

Systémy pro plánování výroby. Prvními byly tzv. systémy MRP založené na plánování materiálových potřeb, které nebraly v úvahu výrobní zdroje - jako strojový čas, lidskou pracovní sílu apod. Systémy MRP II berou v potaz veškeré zdroje spojené s výrobou. Součástí výrobních ERP systémů jsou MRP moduly pro vlastní plánování a řízení výroby, respektující specifickou charakteristiku určitých typů výrobních procesů - dávkovou výrobu, sériovou výrobu, zakázkovou výrobu apod.

MRP (Material Requirements Planning, Manufacture Resource Planning)


Systémy pro plánování výroby. Prvními byly tzv. systémy MRP založené na plánování materiálových potřeb, které nebraly v úvahu výrobní zdroje - jako strojový čas, lidskou pracovní sílu apod. Systémy MRP II berou v potaz veškeré zdroje spojené s výrobou. Součástí výrobních ERP systémů jsou MRP moduly pro vlastní plánování a řízení výroby, respektující specifickou charakteristiku určitých typů výrobních procesů - dávkovou výrobu, sériovou výrobu, zakázkovou výrobu apod.

Komentáře