Loňskou "vědeckou" cenu Česká hlava v kategorii studentských počinů obdržel Filip Teplý, v současnosti doktorand Přírodovědecké fakulty UK Praha. Jeho oceněná práce byla věnována problematice helicenů, tedy sloučenin, které by se v budoucnu mohly uplatnit i v oblasti molekulární elektroniky a nanotechnologií. Při této příležitosti jsme Filipa Teplého požádali o kratší rozhovor.

Nanotechnologie z helicenů: Uhlíkatá molekulární pružina


Komentáře