Navision 4 je na světě

Microsoft představil novou verzi ERP systému Microsoft Navision 4.0. Řešení přináší větší jednoduchost, hlubší pohled na důležité obchodní informace, větší kontrolu nad financemi a zlepšení procesů malých a středně velkých podniků. Jde o první velký release po akvizici Navisionu Microsoftem.

Navision 4 je na světě


Microsoft Navision 4.0 vyvinuli odborníci v dánském vývojovém centru Vedbaek, původním sídle společnosti Navision a dnes největším vývojovém středisku Microsoft mimo území Spojených států. Služby spojené s implementací Microsoft Navision poskytuje v České republice více než 60 lokálních certifikovaných partnerů společnosti Microsoft.

Microsoft Navision 4.0 obsahuje oproti předcházející verzi řadu vylepšení a doplňků, které umožní malým a středně velkým firmám zhodnotit jejich konkurenční výhody na dnešním globálním trhu. K těm nejvýznamnějším patří zejména:

· nový vzhled uživatelského rozhraní - uživatelské rozhraní bylo převedeno do stylu rozhraní Microsoft Office Outlook,

· automatické mezipodnikové účtování – například prodejní faktura z jedné společnosti se automatizovaně stane nákupní fakturou ve druhé apod.,

· nástroj pro grafické plánování ve výrobě - umožňuje rychlý a dokonalý přehled
o rozpracovaných či plánovaných zakázkách s možností grafického přeplánování operací,

· funkčnost automatických upozornění – umožňuje automatické zasílání zpráv
o určitých událostech v systému,

· možnost vytváření rozpočtů prodejů zboží a jejich porovnání se skutečností
v analytických sestavách,

· nástroj Business Analytics pro grafické manažerské analýzy - umožňuje tvorbu úhledných sestav a přehledů ze všech oblastí systému.

V červnu 2004 divize Microsoft Business Solutions oznámila svou celosvětovou vývojovou strategii se zaměřením na pět klíčových pilířů integrace inovací a vizí k vytvoření software, který změní práci miliónům podniků na celé světě. Těmito základními pilíři jsou: posílit uživatele, poskytovat hlubší pohled na firemní procesy, zajistit propojenost, snižovat celkové náklady na vlastnictví a vytvářet adaptivní procesy.

Také pro partnery přináší nová verze Microsoft Navision 4.0 řadu výhod. Partneři mohou do Microsoft Navision 4.0 ještě snadněji integrovat svá vlastní doplňková a vertikální řešení. Nová verze také obsahuje vylepšené nástroje pro upgrade ke zrychlení přechodu stávajících zákazníků na novou verzi. Nové XML porty usnadňují nastavení Microsoft Navision 4.0 dle požadavků zákazníka a propojení s dalšími podnikovými řešeními, prodejci a obchodními partnery.

Systém Microsoft Navision je v současné době užíván více jak 700 společnostmi v České republice a na Slovensku a více než 45 000 organizacemi po celém světě. Microsoft Navision je určen pro malé a středně velké podniky nebo pro divize a pobočky velkých organizací, které potřebují řešení v rozsahu zhruba pro 100 uživatelů. Microsoft Navision je vhodný zejména pro podniky, které hledají jednotné řešení s rychlou implementací, přizpůsobené jejich požadavkům a se snadnou údržbou, jehož zavedení bude mít minimální dopad na běžný chod firmy. Microsoft Navision integruje finanční, výrobní, distribuční a zákaznický management, dodavatelské řetězce, analýzu a data z elektronického obchodu do jednoho organizovaného řešení.

Komentáře