OLAP (On Line Analytical Processing)

Databáze umožňující odpovědi na komplexní dotazy, pracující s více dimenzemi (tedy např. odpověď na dotaz, kolik jsme prodali praček v regionu západních Čech za poslední čtvrtletí).

OLAP (On Line Analytical Processing)


Databáze umožňující odpovědi na komplexní dotazy, pracující s více dimenzemi (tedy např. odpověď na dotaz, kolik jsme prodali praček v regionu západních Čech za poslední čtvrtletí).

Komentáře