Optimized Production Technology (OPT)

Optimized Production Technology (OPT)


Optimalizace výrobního procesu identifikací úzkých míst, zvýšením jejich kapacity nebo zefektivněním využití. Tento proces je v iteracích opakován, až je dosaženo optimálního stavu výroby.

Komentáře