Outhosting

Umístění aplikace u externího provozovatele, který ji provozuje na své infrastruktuře. Typicky jsou takto provozovány internetové aplikace. Rozdíl mezi outsourcingem a outhostingem je v tom, že v případě outhostingu je provozovatel zodpovědný za technickou infrastrukturu, ale ne provoz vlastní aplikace.

Outhosting


Umístění aplikace u externího provozovatele, který ji provozuje na své infrastruktuře. Typicky jsou takto provozovány internetové aplikace. Rozdíl mezi outsourcingem a outhostingem je v tom, že v případě outhostingu je provozovatel zodpovědný za technickou infrastrukturu, ale ne provoz vlastní aplikace.

Podrobnosti o problematice outsourcingu viz rubrika Co je co zde.

Komentáře