Outsourcing

Převedení provozu části nebo celé IT infrastruktury na externí organizaci, která dodává IT původní organizaci formou zpoplatňovaných služeb.

Outsourcing


Převedení provozu části nebo celé IT infrastruktury na externí organizaci, která dodává IT původní organizaci formou zpoplatňovaných služeb.

Podrobnosti o problematice outsourcingu viz rubrika Co je co zde.

Komentáře