Payroll systémy

Payroll systémy


Jsou určeny pro zpracování mezd a odměn, systémů benefitů a reportingu státním orgánům, společnostem sociálního a zdravotního zabezpečení.





Komentáře