Vztah mezi standardními balíkovými řešeními a softwarem vyvíjeným na zakázku bývá často v médiích zobrazován jako nesmiřitelný souboj, kde na jedné straně stojí nadnárodní dodavatelé standardního softwaru a na straně druhé lokální vývojářské společnosti. Dalším mýtem je předpoklad, že standardní softwarové balíky postupně ovládnou veškeré informační systémy v podnicích. Dlouhodobý vývoj v oblasti podnikových aplikací a zejména aplikací založených na webových technologiích nicméně ukazuje, že jsou to právě zakázková řešení, která jsou schopna pokrýt nové, unikátní obchodní požadavky ze strany společností. (Včetně přehledu v Česku dostupných informačních systémů na zakázku.)

Popularita webových technologií zvyšuje poptávku po zakázkovém softwaru


Komentáře