Portál

Označení se kterým se můžete v IT setkat téměř na každém kroku a pod kterým se skrývá celá řada méně či více odlišných významů.

Portál


Označení se kterým se můžete v IT setkat téměř na každém kroku a pod kterým se skrývá celá řada méně či více odlišných významů.

U téměř všech IT dodavatelů se můžete setkat s nějakou variací produktů užívající označení portál - enterprise portal, employee portal, business portal atd. Ve všech případech je základní premisa stejná - portál je systém či produkt sloužící jako prostředek pro vizuální či nevizuální integraci širšího spektra aplikací, informací nebo procesů, které umožňují snadnou správu, zajištění bezpečnosti a flexibilitu.

Hlavním smyslem využití portálu je zjednodušení administrace portfolia aplikací a informací a zvýšení komfortu pro uživatele, kteří mohou přes jednotné konfigurovatelné uživatelské rozhraní (v případě vizuálních systémů) přistupovat ke všem relevantním částem podnikových informačních systémů nebo dokonce k externím aplikacím a informacím.

Nejjednodušší a nejpoužívanější formou portálu jsou intranetová řešení budovaná vlastními zdroji organizace.

Komentáře